Nasz adres:

ul. Rynkowska 2
85-503 Bydgoszcz

Kontakt:

biuro@wentylacjadomowa.pl

Telefon:

tel. +48 52 516 11 25
kom. +48 606 575 048

Pacjenci wymagający terapii respiratorem mogą być zgłaszani do naszego Ośrodka przez swoich lekarzy, rodziny, opiekunów lub osobiście. Przyjmujemy zgłoszenia drogą mailową, telefonicznie, faxem lub listownie. Prosimy o wypełnienie Karty zgłoszenia i przesłanie do Ośrodka.

Po otrzymaniu zgłoszenia pracownik Ośrodka kontaktuje się z osobą zgłaszającą i rodziną celem uzgodnienia terminu wizyty lekarskiej (kwalifikacyjnej) oraz udzielenia niezbędnych informacji.

Wizyta kwalifikacyjna wykonywana jest przez lekarza naszego Ośrodka i służy ocenie wydolności oddechowej chorego oraz określeniu czasu i trybu włączenia chorego do programu wentylacji mechanicznej w domu. W trakcie wizyty wykonywane są w miarę potrzeby specjalistyczne, nieinwazyjne badania czynnościowe układu oddechowego.

Konieczne jest również uzyskanie zgody opiekunów na sprawowanie całodobowej opieki nad pacjentem wentylowanym, a także ich przeszkolenie w zakresie opieki nad chorym wentylowanym mechanicznie, szczególnie w przypadku leczenia chorego wentylowanego inwazyjnie (odsysanie wydzieliny, wymiana rurki tracheostomijnej, interpretacji alarmów respiratora i wskazań pulsoksymetra, postępowania w sytuacjach nagłych).

Etapy kwalifikacji

Pacjenci są kwalifikowani do leczenia wentylacyjnego przez specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii albo specjalistę chorób płuc. Kwalifikacja odbywa się w szpitalu i polega na stwierdzeniu wskazań do terapii wentylacyjnej (hipowentylacja pęcherzykowa, zaburzenia gazometryczne, osłabienie mięśni oddechowych) oraz potwierdzeniu niemożności zastosowania innej formy terapii niż wentylacja mechaniczna, stwierdzeniu braku przeciwwskazań (czyli sytuacji, które mogłyby uniemożliwić bezpieczne prowadzenie terapii wentylacyjnej w domu).

Kwalifikacja do terapii wentylacyjnej polega na ustaleniu wskazań:

- obecności choroby dającej objawy niewydolności oddechowej
- stwierdzeniu objawów klinicznych hipowentylacji pęcherzykowej
- określeniu wydolności mięśni oddechowych i sprawności odruchu kaszlowego
- potwierdzeniu wyników badań (gazometrycznego, spirometrycznego, polisomnograficznego – badania snu)

Określane są też warunki mające wpływ na opiekę wentylacyjną i jej jakość ( możliwości opiekunów, warunki lokalowe, podstawowa opieka zdrowotna).

Włączenie do terapii wentylacyjnej zawsze odbywa się w szpitalu (1-2 dniowe wdrożenie do leczenia respiratorem pacjentów nieinwazyjnych, 7-10 dni pacjentów inwazyjnych). Jest to czas potrzebny na adaptację do respiratora domowego, obserwację celem wykluczenia wczesnych powikłań wentylacji dodatnimi ciśnieniami, szkolenie opiekunów.

 

Świadczenia refundowane

Świadczenie zespołu długoterminowej opieki domowej dla dorosłych oraz dzieci wentylowanych mechanicznie jest finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Warunkiem koniecznym jest posiadanie przez pacjenta ubezpieczenia zdrowotnego oraz potwierdzającego ten fakt dokumentu. Świadczenie udzielane przez zespół długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wymagających wentylacji mechanicznej realizowane jest w oparciu o umowę zawartą z wojewódzkim oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia. W ramach podpisanego kontraktu zapewniamy pacjentowi opiekę profesjonalnego zespołu medycznego oraz niezbędny sprzęt medyczny, spełniający wymogi Ministerstwa Zdrowia.

Zgłoszenia i kontakt

Pacjenci wymagający terapii respiratorem mogą być zgłaszani przez swoich lekarzy, rodziny, opiekunów lub osobiście. Przyjmujemy zgłoszenia drogą mailową, telefonicznie, faxem lub listownie. Po otrzymaniu zgłoszenia kontaktujemy się z osobą zgłaszającą i rodziną chorego celem udzielenia informacji oraz uzgodnienia kwalifikacyjnej wizyty lekarskiej w miejscu pobytu pacjenta.

ul. Rynkowska 2, 85-503 Bydgoszcz

biuro@wentylacjadomowa.pl

tel. +48 52 516 11 25

kom. +48 606 575 048

Social Media
Polityka prywatności
Klauzula informacyjna

Wszystkie prawa zastrzeżone. Wentylacja Domowa. 2018. / Projekt i wykonanie: MW agencja kreatywna