Nasz adres:

ul. Rynkowska 2
85-503 Bydgoszcz

Kontakt:

biuro@wentylacjadomowa.pl

Telefon:

tel. +48 52 516 11 25
kom. +48 606 575 048

Początek - 1998 r.

„Medycyna Specjalistyczna” działa od 1998 roku i zrzesza w chwili obecnej znaczną część lekarzy anestezjologów w województwie kujawsko-pomorskim. Posiada wszelkie warunki organizacyjne, techniczne, a przede wszystkim merytoryczne do prowadzenia świadczenia w dziedzinie tak charakterystycznej dla anestezjologii, jaką jest wentylacja mechaniczna i jedna z jej form – wentylacja domowa. Prawidłowe jej stosowanie wymaga wiedzy i doświadczenia nabywanych latami w Oddziałach Intensywnej Terapii.

2006 r. - Powstanie

Ośrodek Wentylacji Domowej powstał w roku 2006. Trzon zespołu lekarskiego Ośrodka Wentylacji Domowej stanowią lekarze specjaliści anestezjologii i intensywnej terapii. Koordynatorem pielęgniarek jest Andżelika Buretta, a koordynatorem fizjoterapii dr Anna Pyszora. Kierownikiem Ośrodka Wentylacji Domowej jest dr n. med. Zbigniew Szkulmowski. Zorganizował pionierski w Bydgoszczy ośrodek zajmujący się wentylacją domową (Zespół Domowego Leczenia Respiratorem w Domu Sue Ryder w Bydgoszczy), a od lutego 2006 kieruje Ośrodkiem Wentylacji  Domowej w spółce Medycyna Specjalistyczna. Jest autorem szeregu prac naukowych dotyczących wentylacji domowej i wentylacji mechanicznej.

Sposób opieki nad chorym opiera się na standardach zgodnych z aktualnym stanem wiedzy. Jednocześnie, dzięki kontaktom z ALLP (Ass. Lyonnaise de la Logistique Posthospitaliere), największym francuskim ośrodkiem wentylacji domowej w Lyonie (4,5 tys. chorych) pod kierownictwem prof. Dominique Roberta, śledzimy na bieżąco i wprowadzamy światowe innowacje w tej dziedzinie.

2011 r. - Ciągły rozwój

Zespół Ośrodka Wentylacji Domowej organizuje i czynnie uczestniczy w licznych konferencjach i szkoleniach dotyczących wentylacji nieinwazyjnej i wentylacji domowej. W 2011 roku zespół naszego Ośrodka był pomysłodawcą i głównym organizatorem I Polskiej Konferencji Wentylacji Domowej, która odbyła się w Bydgoszczy. Dr n. med. Zbigniew Szkulmowski jest regularnie członkiem Komitetu Naukowego największej światowej konferencji dotyczącej wentylacji domowej, prowadzi w ich trakcie sesje naukowe oraz wygłasza, jako jedyny wykładowca z naszej części Europy, wykłady (JIVD, Journees Internationales de la Ventilation a Domicile, Barcelona 2009, Barcelona 2012, Lyon 2015).

Świadczenia refundowane

Świadczenie zespołu długoterminowej opieki domowej dla dorosłych oraz dzieci wentylowanych mechanicznie jest finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Warunkiem koniecznym jest posiadanie przez pacjenta ubezpieczenia zdrowotnego oraz potwierdzającego ten fakt dokumentu. Świadczenie udzielane przez zespół długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wymagających wentylacji mechanicznej realizowane jest w oparciu o umowę zawartą z wojewódzkim oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia. W ramach podpisanego kontraktu zapewniamy pacjentowi opiekę profesjonalnego zespołu medycznego oraz niezbędny sprzęt medyczny, spełniający wymogi Ministerstwa Zdrowia.

Zgłoszenia i kontakt

Pacjenci wymagający terapii respiratorem mogą być zgłaszani przez swoich lekarzy, rodziny, opiekunów lub osobiście. Przyjmujemy zgłoszenia drogą mailową, telefonicznie, faxem lub listownie. Po otrzymaniu zgłoszenia kontaktujemy się z osobą zgłaszającą i rodziną chorego celem udzielenia informacji oraz uzgodnienia kwalifikacyjnej wizyty lekarskiej w miejscu pobytu pacjenta.

ul. Rynkowska 2, 85-503 Bydgoszcz

biuro@wentylacjadomowa.pl

tel. +48 52 516 11 25

kom. +48 606 575 048

Social Media
Polityka prywatności
Klauzula informacyjna

Wszystkie prawa zastrzeżone. Wentylacja Domowa. 2018. / Projekt i wykonanie: MW agencja kreatywna