Nasz adres:

ul. Rynkowska 2
85-503 Bydgoszcz

Kontakt:

biuro@wentylacjadomowa.pl

Telefon:

tel. +48 52 516 11 25
kom. +48 606 575 048

Wskazania do stosowania wentylacji domowej (czyli choroby prowadzące do niewydolności oddechowej):

1. Choroby nerwowo-mięsniowe:

- miopatie, 
- dystrofie mieśniowe (Duchenn'a, Beckera)
- rdzeniowy zanik mięśni (SMA),
- stwardnienie zanikowe boczne (SLA),
- stany po poliomyelitis (choroba Heinego-Medina).

2. Stany po wysokich (szyjnych) urazach rdzenia kręgowego.

3. Choroby ośrodkowego układu nerwowego:

- zespół hipowentylacji pochodzenia centralnego (tzw. "klątwa Ondyny"),
- uszkodzenia naczyniopochodne. 

4. Choroby ściany klatki piersiowej:

- kyphoscolioza (skrzywienie kręgosłupa) i inne deformacje klatki piersiowej,
- stany po operacjach płuc i klatki piersiowej.

5. Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP).

6. Zespół hipowentylacji otyłych (zespół Pickwicka).

7. Inne:

- włóknienie płuc,
- chorzy oczekujący na przeszczep serca i płuc,
- różne zespoły wad wrodzonych, 
- wybrane przypadki z zakresu medycyny paliatywnej, niewydolność krążeniowa,
- mukowiscydoza - w wybranych przypadkach,
- bezdech senny - przede wszystkich pochodzenia centralnego, ale także wybrane przypadki bezdechu obturacyjnego.

Świadczenia refundowane

Świadczenie zespołu długoterminowej opieki domowej dla dorosłych oraz dzieci wentylowanych mechanicznie jest finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Warunkiem koniecznym jest posiadanie przez pacjenta ubezpieczenia zdrowotnego oraz potwierdzającego ten fakt dokumentu. Świadczenie udzielane przez zespół długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wymagających wentylacji mechanicznej realizowane jest w oparciu o umowę zawartą z wojewódzkim oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia. W ramach podpisanego kontraktu zapewniamy pacjentowi opiekę profesjonalnego zespołu medycznego oraz niezbędny sprzęt medyczny, spełniający wymogi Ministerstwa Zdrowia.

Zgłoszenia i kontakt

Pacjenci wymagający terapii respiratorem mogą być zgłaszani przez swoich lekarzy, rodziny, opiekunów lub osobiście. Przyjmujemy zgłoszenia drogą mailową, telefonicznie, faxem lub listownie. Po otrzymaniu zgłoszenia kontaktujemy się z osobą zgłaszającą i rodziną chorego celem udzielenia informacji oraz uzgodnienia kwalifikacyjnej wizyty lekarskiej w miejscu pobytu pacjenta.

ul. Rynkowska 2, 85-503 Bydgoszcz

biuro@wentylacjadomowa.pl

tel. +48 52 516 11 25

kom. +48 606 575 048

Social Media
Polityka prywatności
Klauzula informacyjna

Wszystkie prawa zastrzeżone. Wentylacja Domowa. 2018. / Projekt i wykonanie: MW agencja kreatywna