Nasz adres:

ul. Rynkowska 2
85-503 Bydgoszcz

Kontakt:

biuro@wentylacjadomowa.pl

Telefon:

tel. +48 52 516 11 25
kom. +48 606 575 048

Żywienie dojelitowe drogą sztucznego dostępu jest stosowane u chorych, którzy nie mogą pokryć zapotrzebowania drogą doustną, stosując zwykłą dietę (nawet wzbogaconą o odżywki lub suplementy pokarmowe). Cele długoterminowego leczenia żywieniowego to poprawa stanu odżywienia lub jego utrzymanie, a co za tym idzie poprawa i utrzymanie ogólnego stanu chorego oraz jakości życia.

Mieszanina odżywcza stosowana do przewodu pokarmowego pokrywa zapotrzebowanie chorego na substancje odżywcze – jest ona kompletna, czyli pokrywa zapotrzebowanie na wszystkie makroelementy (białka, tłuszcze i węglowodany) i mikroelementy (witaminy, elektrolity, pierwiastki śladowe) oraz na wodę. Wybór mieszaniny odżywczej dostosowany jest do możliwości metabolicznych pacjenta, jego zapotrzebowania żywieniowego (na energię, białko, płyny), a tym samym do stanu jego zdrowia

Samo wytworzenie sztucznej drogi żywieniowej (sonda dożołądkowa, gastrostomia, jejunostomia) nie jest wystarczającym kryterium do stosowania leczenia żywieniowego. Kwalifikując pacjenta to terapii żywieniowej, określa się zawsze wskazania (brak możliwości odżywiania dietą doustną oraz wyniszczenie lub niedożywienie według odpowiednich skal: BMI-wskaźnik masy ciała, SGA-subiektywna globalna ocena stanu odżywienia, NRS-ocena ryzyka związanego ze stanem odżywienia).

Kontrola skuteczności terapii żywieniowej polega na ocenie klinicznej przez lekarza oraz na wykonywaniu okresowych badań laboratoryjnych moczu i krwi (morfologia krwi, poziom jonów, cukru, tłuszczów, parametrów nerkowych – kreatyniny i mocznika oraz parametrów wątrobowych – bilirubiny i enzymów wątrobowych).

Świadczenia refundowane

Świadczenie zespołu długoterminowej opieki domowej dla dorosłych oraz dzieci wentylowanych mechanicznie jest finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Warunkiem koniecznym jest posiadanie przez pacjenta ubezpieczenia zdrowotnego oraz potwierdzającego ten fakt dokumentu. Świadczenie udzielane przez zespół długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wymagających wentylacji mechanicznej realizowane jest w oparciu o umowę zawartą z wojewódzkim oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia. W ramach podpisanego kontraktu zapewniamy pacjentowi opiekę profesjonalnego zespołu medycznego oraz niezbędny sprzęt medyczny, spełniający wymogi Ministerstwa Zdrowia.

Zgłoszenia i kontakt

Pacjenci wymagający terapii respiratorem mogą być zgłaszani przez swoich lekarzy, rodziny, opiekunów lub osobiście. Przyjmujemy zgłoszenia drogą mailową, telefonicznie, faxem lub listownie. Po otrzymaniu zgłoszenia kontaktujemy się z osobą zgłaszającą i rodziną chorego celem udzielenia informacji oraz uzgodnienia kwalifikacyjnej wizyty lekarskiej w miejscu pobytu pacjenta.

ul. Rynkowska 2, 85-503 Bydgoszcz

biuro@wentylacjadomowa.pl

tel. +48 52 516 11 25

kom. +48 606 575 048

Social Media
Polityka prywatności
Klauzula informacyjna

Wszystkie prawa zastrzeżone. Wentylacja Domowa. 2018. / Projekt i wykonanie: MW agencja kreatywna