Nasz adres:

ul. Rynkowska 2
85-503 Bydgoszcz

Kontakt:

biuro@wentylacjadomowa.pl

Telefon:

tel. +48 52 516 11 25
kom. +48 606 575 048

Zgodnie z wytycznymi Narodowego Funduszu Zdrowia żywieniem dojelitowym w warunkach domowych mogą zostać objęci chorzy z niżej wymienionymi chorobami, jeżeli istnieją u nich wskazania do takiego leczenia (poniższa lista nie wyczerpuje wszystkich jednostek chorobowych):

1) choroby neurologiczne
- powikłanie udaru mózgu
- stwardnienie zanikowe boczne (SLA)
- miastenia i zespoły miasteniczne
- miopatie
- polineuropatie
- choroba Parkinsona
- choroba Alzheimera i inne zespoły otępienne
- stwardnienie rozsiane (SM)

2) choroby onkologiczne
- nowotwory jamy ustnej, gardła, przełyku
- zaawansowana choroba nowotworowa żołądka

3)  choroby zapalne jelit

4)  mukowiscydoza

5)  inne

Świadczenia refundowane

Świadczenie zespołu długoterminowej opieki domowej dla dorosłych oraz dzieci wentylowanych mechanicznie jest finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Warunkiem koniecznym jest posiadanie przez pacjenta ubezpieczenia zdrowotnego oraz potwierdzającego ten fakt dokumentu. Świadczenie udzielane przez zespół długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wymagających wentylacji mechanicznej realizowane jest w oparciu o umowę zawartą z wojewódzkim oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia. W ramach podpisanego kontraktu zapewniamy pacjentowi opiekę profesjonalnego zespołu medycznego oraz niezbędny sprzęt medyczny, spełniający wymogi Ministerstwa Zdrowia.

Zgłoszenia i kontakt

Pacjenci wymagający terapii respiratorem mogą być zgłaszani przez swoich lekarzy, rodziny, opiekunów lub osobiście. Przyjmujemy zgłoszenia drogą mailową, telefonicznie, faxem lub listownie. Po otrzymaniu zgłoszenia kontaktujemy się z osobą zgłaszającą i rodziną chorego celem udzielenia informacji oraz uzgodnienia kwalifikacyjnej wizyty lekarskiej w miejscu pobytu pacjenta.

ul. Rynkowska 2, 85-503 Bydgoszcz

biuro@wentylacjadomowa.pl

tel. +48 52 516 11 25

kom. +48 606 575 048

Social Media
Polityka prywatności
Klauzula informacyjna

Wszystkie prawa zastrzeżone. Wentylacja Domowa. 2018. / Projekt i wykonanie: MW agencja kreatywna